Obligatorisk seksualvejledning i gymnasiet med støtte fra Århus kommune

OBLIGATORISK SEKSUALVEJLEDNING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

YES! Vi har fået et samarbejde med Århus kommune (inklusiv økonomisk støtte til det enkelte gymnasium)

TIl alle jer, der kender os og gerne vil hjælpe: DEL DEL DEL og FORTÆL FORTÆL FORTÆL

Her er en mulighed for at få os ud til foredrag og/eller workshops for sammen med de unge at undersøge og komme i dialog om PERSONLIGE GRÆNSER (se beskrivelsen af hvad vi tilbyder længere nede i opslaget)

Samtidig udkommer vores nye bog til ungdomsuddannelserne efter ferien:

GRÆNSER OG SEKSUALITET – få sprog for det (SYSTIME)

Den udkommer både som trykt bog og som I-bog

Det er fantastisk, og vi er meget spændte på, hvordan den bliver modtaget. Vi håber på, at næste skoleår bliver det år, hvor vi kommer rundt i gymnasieklasserne og holder foredrag og laver workshops om personlige grænser. I og uden for seksualiteten.

DERFOR HAR VI BRUG FOR JERES HJÆLP TIL AT FORTÆLLE OM OS – sig det til de gymnasielærere og ledere I kender.

Det enkelte gymnasium kan, hvis de vælger os, få økonomisk støtte fra Århus Kommune. Kæmpe stor tak for tilliden.

Herunder kan I se, hvad vi tilbyder. Hvis der er interesse så tag kontakt til os.

GRÆNSER OG SEKSUALITET – få sprog for det

Trine Dupont er oplevelsesorienteret psykoterapeut, massør og folkeskolelærer. De sidste 10 år har hun arbejdet med seksualitet og samliv både terapeutisk og gennem massage.

Jørn Uhrenholt er systemisk narrativ psykoterapeut og supervisor og har de sidste 7 år arbejdet med seksualitet og samliv både terapeutisk og gennem massage.

FOREDRAG om grænser og seksualitet: med udgangspunkt i ja- og nej sproget som beskrevet i vores bog Grænser og seksualitet – få sprog for det.

Hvordan taler vi om grænser? Hvad er en grænse egentlig for noget? Grænser kommer fra kroppen, så hvordan føles de? Hvilke typiske faldgruber er der omkring grænserne? Hvad er lyst, og hvordan forstår vi seksualitet? Foredraget er et intro-oplæg til elever, som har lidt eller ingen erfaring med grænser og seksualitet.

DIALOGBASERET KLASSE-WORKSHOPS: oplæg, øvelser og samtaler, hvor ja og nej-sproget anvendes i praksis

WORKSHOP TIL LÆRERE:

Hvordan skaber du som lærer et trygt rum at tale om seksualitet og grænser i? Rettet mod de lærere, der skal varetage den obligatoriske seksualvejledning med udgangspunkt i bogen Grænser og seksualitet – få sprog for det.

Bøger:

Trine og Jørn har skrevet Grænser og seksualitet – få sprog for det (2024, Systime): Bogen er rettet specifikt mod ungdomsuddannelserne. I bogen beskrives ja og nej-sproget, der giver eleverne et sprog for indre grænsesætning og desuden en forståelse af lyst og seksualitet.

Bogen udkommer i 3 udgaver: en fysisk bog, en I-bog til eleven og en I-bog til faglæreren og er sammen med ja og nej-sproget fyldt med videosekvenser med unge, der fortæller om erfaringer med grænser i deres liv. Link: (eftersendes når vi har det fra Systime)

Ad hoc forløb:

Deltager gerne i særlige forløb og kan tilbyde forskellige indgange til temaet seksualitet/grænser.

Progression gennem uddannelsesforløbet

Trine og Jørn anbefaler at starte med:

· Et introducerende foredrag om grænser (og seksualitet), hvor sproget for grænser præsenteres. Sproget kan bredes ud i alle livets forhold såvel som i seksualiteten. Ja- og nej sproget foldes ud i vores bog Grænser og seksualitet – få sprog for det. Bogen kan supplere flere forskellige fag såsom dansk, samfundsfag, biologi, idræt og filosofi.

· Midt i uddannelsesforløbet kan der arbejdes med klasseworkshops. Sproget for grænser gøres nu mere kropsligt med øvelser og masser af dialog. Eleverne har stadig mulighed for at tale generelt om emnet grænser, hvis de ingen interesse eller erfaring har med seksualitet. Følelser bliver naturligt italesat som en væsentlig del af det at sætte grænser.

· I slutningen af uddannelsesforløbet anbefaler de en mere personlig og direkte tilgang, hvor problemstillinger i seksualitet og grænser behandles.

Samme progression kan tilpasses over et eller to år, så skoleåret starter med et foredrag og “lette” øvelser og senere har én eller to workshops på klasseniveau. De kortere progressionsforløb bør dog tilpasses i samarbejde med undervisningsstedet og lærerteamet, så vi matcher modenhed og indhold.

Skriv til Trine og Jørn for mere info på: info@dupontuhrenholt.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *