Psykoterapi Århus – individuel og parterapi

Psykoterapi Århus

Har du brug for støtte til forandring i dit liv?

Når livet indimellem bliver svært, har vi alle brug for støtte til at få de indre ressourcer frem i lyset, så vi kan skabe en positiv forandring med os selv og de mennesker, vi relaterer til i vores liv. Det kan et godt psykoterapeutisk forløb hjælpe os med.

Mennesket står ikke alene. Familien og vores relationer til andre mennesker er en del af os, og det der rører sig inden i os. Jeg vil altid se den enkelte i denne sammenhæng.

Psykoterapi Århus

Psykoterapi Århus

Individuel terapi

Terapeuten kan i svære livsovergange være en omsorgsfuld og udfordrende støtte i bestræbelserne på at bevæge sig videre. Jeg vil altid tage udgangspunkt i det, klienten bringer på banen, og i fællesskab kan vi undersøge de tanker, følelser, mønstre og historier, der ligger til grund for klientens forståelse af sig selv. Nogle gange vil ubevidste mønstre blive bevidste og uhensigtsmæssige mønstre kan herved opløses eller blive startskud for forandring, idet de bliver bevidste for dig.

Ofte møder jeg temaer som:

 • Livskrise
 • Angstproblematikker
 • Lavt selvværd
 • Parforholdsproblemer
 • Seksualitet – lyst og ulyst
 • Relationer mellem børn og voksne
 • Stress
 • Trist og modløs
 • Sorg og krise
 • Depression
 • Misbrugs- og afhængighedsproblematikker

Nogle mennesker har en eksistentiel krise, hvor de gradvist er blevet handlingslammede og har mistet livsmod og glæde. Andre føler et behov for at udvikle sider af sig selv, blive bedre til at udtrykke følelser og ønsker og dermed også evnen til at omgås andre. Lige meget, hvad du kommer med, vil det, du bringer ind i samtalen, danne udgangspunkt for denne. Og uanset hvad dine grunde kan være, er det, at du overhovedet kommer her, et udtryk for at du VIL ændre noget i dit liv. Sætte noget i bevægelse. Det er for mig et udtryk for livskraft i sig selv.

Parterapi

Det kan opleves som en lettelse at få hjælp fra et andet menneske, der træder ind i kredsen sammen med jer og bliver en del af den for en tid. En terapeut er ikke forudindtaget og kender ikke jeres historie sammen. Udgangspunktet er, at I hver især har gjort jeres bedste, men måske mærker I, at I er kørt fast, og at I ikke længere kan nå hinanden.

En terapeut kan være med til at skabe et rum, hvor I kan få mulighed for at tale sammen på en ny måde. Jeg sætter en ramme, hvor jeg på skift lader jer tale, lytte og blive lyttet til på en måde, I måske aldrig har prøvet før. I vil ofte opdage nye ting om jer selv og ikke mindst den anden, idet I nu tydeligere kan høre, hvad der FAKTISK bliver sagt. I vil opdage, at rigtig meget af det, der går galt mellem jer, handler om KOMMUNIKATION, og at det kan undersøges, bevidstgøres og skabe forandring i jer hver især og mellem jer.

Centrale områder som jeg kan hjælpe jer med:

 • at sætte ord på følelser og tanker, som har været svære at udtrykke
 • at give jer mulighed for at se hinanden tydeligere og lære hinanden bedre at kende.
 • at hjælpe jer med at formulere klare budskaber i ”jeg-sprog” med klare budskaber om egne ønsker og behov
 • at lære jer at opdage og håndtere negative mønstre, så I i fællesskab kan forebygge konflikter eller håndtere jeres konflikter på en ny måde.

Seksualitet er en vigtig del af et parforhold. Lige gyldigt om den er aktiv mellem jer eller ej. I en parterapi vil der være mulighed for og rum til at tale om dette.

Nogle gang kan parterapi også bruges til afklaring af om parret skal blive sammen. I det tilfælde kan det være en måde, hvorpå man kan afslutte og afrunde et forhold på en mere respektfuld og bevidst måde, end hvis vi blot bryder pludseligt med hinanden.

Hvis I ønsker det, giver jeg jer øvelser mellem terapisessionerne, så I derhjemme kan fortsætte processen.

Psykoterapi Århus

Psykoterapi Århus

Læs også om hvordan tantra og psykoterapi kan kobles:

Sanselig erkendelse  og Om hvad psykoterapi dog har med tantra massage at gøre

Læs også om vigtigheden af at sige ja og nej: Frihed til at sige ja og nej

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *