Obligatorisk seksualvejledning i gymnasiet med støtte fra Århus kommune

OBLIGATORISK SEKSUALVEJLEDNING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

YES! Vi har fået et samarbejde med Århus kommune (inklusiv økonomisk støtte til det enkelte gymnasium)

TIl alle jer, der kender os og gerne vil hjælpe: DEL DEL DEL og FORTÆL FORTÆL FORTÆL

Her er en mulighed for at få os ud til foredrag og/eller workshops for sammen med de unge at undersøge og komme i dialog om PERSONLIGE GRÆNSER (se beskrivelsen af hvad vi tilbyder længere nede i opslaget)

Samtidig udkommer vores nye bog til ungdomsuddannelserne efter ferien:

GRÆNSER OG SEKSUALITET – få sprog for det (SYSTIME)

Den udkommer både som trykt bog og som I-bog

Det er fantastisk, og vi er meget spændte på, hvordan den bliver modtaget. Vi håber på, at næste skoleår bliver det år, hvor vi kommer rundt i gymnasieklasserne og holder foredrag og laver workshops om personlige grænser. I og uden for seksualiteten.

DERFOR HAR VI BRUG FOR JERES HJÆLP TIL AT FORTÆLLE OM OS – sig det til de gymnasielærere og ledere I kender.

Det enkelte gymnasium kan, hvis de vælger os, få økonomisk støtte fra Århus Kommune. Kæmpe stor tak for tilliden.

Herunder kan I se, hvad vi tilbyder. Hvis der er interesse så tag kontakt til os.

GRÆNSER OG SEKSUALITET – få sprog for det

Trine Dupont er oplevelsesorienteret psykoterapeut, massør og folkeskolelærer. De sidste 10 år har hun arbejdet med seksualitet og samliv både terapeutisk og gennem massage.

Jørn Uhrenholt er systemisk narrativ psykoterapeut og supervisor og har de sidste 7 år arbejdet med seksualitet og samliv både terapeutisk og gennem massage.

FOREDRAG om grænser og seksualitet: med udgangspunkt i ja- og nej sproget som beskrevet i vores bog Grænser og seksualitet – få sprog for det.

Hvordan taler vi om grænser? Hvad er en grænse egentlig for noget? Grænser kommer fra kroppen, så hvordan føles de? Hvilke typiske faldgruber er der omkring grænserne? Hvad er lyst, og hvordan forstår vi seksualitet? Foredraget er et intro-oplæg til elever, som har lidt eller ingen erfaring med grænser og seksualitet.

DIALOGBASERET KLASSE-WORKSHOPS: oplæg, øvelser og samtaler, hvor ja og nej-sproget anvendes i praksis

WORKSHOP TIL LÆRERE:

Hvordan skaber du som lærer et trygt rum at tale om seksualitet og grænser i? Rettet mod de lærere, der skal varetage den obligatoriske seksualvejledning med udgangspunkt i bogen Grænser og seksualitet – få sprog for det.

Bøger:

Trine og Jørn har skrevet Grænser og seksualitet – få sprog for det (2024, Systime): Bogen er rettet specifikt mod ungdomsuddannelserne. I bogen beskrives ja og nej-sproget, der giver eleverne et sprog for indre grænsesætning og desuden en forståelse af lyst og seksualitet.

Bogen udkommer i 3 udgaver: en fysisk bog, en I-bog til eleven og en I-bog til faglæreren og er sammen med ja og nej-sproget fyldt med videosekvenser med unge, der fortæller om erfaringer med grænser i deres liv. Link: (eftersendes når vi har det fra Systime)

Ad hoc forløb:

Deltager gerne i særlige forløb og kan tilbyde forskellige indgange til temaet seksualitet/grænser.

Progression gennem uddannelsesforløbet

Trine og Jørn anbefaler at starte med:

· Et introducerende foredrag om grænser (og seksualitet), hvor sproget for grænser præsenteres. Sproget kan bredes ud i alle livets forhold såvel som i seksualiteten. Ja- og nej sproget foldes ud i vores bog Grænser og seksualitet – få sprog for det. Bogen kan supplere flere forskellige fag såsom dansk, samfundsfag, biologi, idræt og filosofi.

· Midt i uddannelsesforløbet kan der arbejdes med klasseworkshops. Sproget for grænser gøres nu mere kropsligt med øvelser og masser af dialog. Eleverne har stadig mulighed for at tale generelt om emnet grænser, hvis de ingen interesse eller erfaring har med seksualitet. Følelser bliver naturligt italesat som en væsentlig del af det at sætte grænser.

· I slutningen af uddannelsesforløbet anbefaler de en mere personlig og direkte tilgang, hvor problemstillinger i seksualitet og grænser behandles.

Samme progression kan tilpasses over et eller to år, så skoleåret starter med et foredrag og “lette” øvelser og senere har én eller to workshops på klasseniveau. De kortere progressionsforløb bør dog tilpasses i samarbejde med undervisningsstedet og lærerteamet, så vi matcher modenhed og indhold.

Skriv til Trine og Jørn for mere info på: info@dupontuhrenholt.dk

Kvinde til kvinde i tantramassage

Kvinde til kvinde i tantramassage

I dag havde jeg en kvinde til massage. Igen. Der kommer flere og flere til mig, og jeg nyder det. Der er kvinde til kvinde energi i møderne. Hvad det så end er…

Det er i hvert fald smukt. Nogle gange som at mødes med en søster. Nogle gange som at mødes med en anden kvinde, der står i sin kraft. Der bevæger sig. Der giver lyd. Der nyder. Nogle gange dynamisk og en polaritet, som ikke er kønsbaseret (mand og kvinde), men som er inden i den enkelte. Det feminine og det maskuline i mig og i hende. Jeg mærker min overgivelse og lidt efter min kraft og min kræfter, når jeg løfter et lår eller holder rundt om hende i et fast greb.

Jeg elsker mit arbejde. Det hele…

Massagerne, de guidede parsessioner, de individuelle samtaler og dem med parrene, foredragene, at skrive bøger og afholde kurser sammen med ham, jeg elsker og elsker med, vores arbejde med de unge om grænser og seksualitet, vores tantramassageuddannelse og mit vikarjob på Gaia Krisecenter.

Det er en smuk blanding af alt mulig godt, der har med mennesker at gøre, og hvor jeg kan bruge mig selv på en måde, der giver mening for mig. Tak.

Nej tak til Fjällräven

Nej tak til Fjällräven

Jeg er fuld af energi og lattermildhed efter mit møde med en mand i dag. Han har været hos mig mange gange hen over flere år, og der er efterhånden ikke den nuance massagen, vi ikke har undersøgt sammen. 

Men vores samtaler. De er helt unikke i min verden.  

———

Jeg hader bare Fjällräven, siger han. Jeg spørger hvorfor?

Det er fordi, det minder mig om min børnehaveklasselærer. Jeg glemmer aldrig, da jeg så hende første gang med den Fjällräven på ryggen, og hun så åbnede munden. Jeg var 6 år og tænkte: Det er bare løgn, det der. 

Hun sagde, at nu skulle vi ned i mosen og samle padderokker, og så skulle vi hjem og lave te af dem.

Hvorfor var du så vred på hende?

Ja, det ved jeg heller ikke. 

Var du alene om det?

Nej, vi var en flok drenge i klassen, der havde det på samme måde. 

Hvad var det for et område, I skulle plukke padderokker i?

Det var jo vores. Det var der, vi legede. 

Så handlede det vel om territorium. At pisse sit territorium af. Det var jo jeres område. 

Ja, det giver mening. Jeg kan mærke det, når jeg snakker om det.

Hvad er der med den Fjällräven?

Hvad har det betydet for dig?

Ja, jeg køber i hvert fald ikke noget i den butik. Selvom jeg godt nok så et par bukser den anden dag, der var ret lækre, men så så jeg mærket, og så skulle jeg bare ikke have noget af det. 

Det er da noget af en krog, du har ladet hende have i dig, tænker jeg. 

Ja, og i mine to piger. Dengang, de gik børnehave, havde alle de der små Fjällräven rygsække i forskellige farver. De ville vildt gerne have en, men det sagde jeg nej til. 

Det kunne da godt være, jeg skulle tænke lidt anderledes om det. 

Hvad tænker du da?

At jeg måske er lidt dumstædig.

Ja, og så kan dine piger jo få den der rygsæk.

Det er nu nok for sent nu. Jeg tror ikke, de er interesseret længere. 

Nå, men hvad så med dig og de bukser?

Måske skulle jeg gå forbi butikken i dag. Jeg behøver jo ikke købe noget. 

Okay, send mig et billed hvis du gør 🙂

(skrevet med tilladelse til at dele)

TO smukke sjæle, der finder den fælles retning

To smukke sjæle, der finder den fælles retning

Når jeg har parterapier, er jeg begyndt at indlede med BÅDE den enkeltes ønske for terapien OG parrets fælles ønske.

Først taler jeg med den ene. Derefter den anden og bagefter taler DE sammen om deres fælles ønske for terapien. Det kan godt tage lidt tid, men det er afgørende vigtigt for retningen i resten af tiden sammen med dem.

Det handler ikke om, at nu skal de så have nogle redskaber og lære at kommunikere.

I stedet går vi sammen i gang med at opdage grunddynamikken, der udspiller sig mellem dem. Den grunddynamik, som udspiller sig på baggrund af de to personers individuelle grunddynamikker.

Ja, det er komplekst. Naturligvis får jeg lyst til at sige.

Når det bliver tydeligt, hvad der er på færde i deres dynamik, kan vi stille og roligt åbne det, blødgøre det, lade medfølelsen og forståelsen med sig selv og den anden få plads.

Vi ender tit i det samme sted: Alle ønsker vi at blive mødt og set, som dem vi er. Blive forstået og anerkendt for gerne at ville det gode. Og alle har oplevet ikke at blive mødt. Og bærer på den smerte.

Og når det er parterapi, er det særligt komplekst. Flere dynamikker udspiller sig samtidig.

Jeg elsker de øjeblikke, hvor det åbner sig.

– hvor vi HER OG NU ser det udspille sig

– hvor jeg tør gå med min intuition og bringe en sansning, en tanke eller en fornemmelse i spil.

– hvor sårbarheden, ramtheden, tårerne får plads

– hvor der sker et skifte i nervesystemet. Noget skifter plads indeni.

– hvor vi forstår, hvordan vores forsvar og strategier har beskyttet os engang, og at vi ikke behøver dem på samme måde mere

Allermest elsker jeg, når parret får oplevelsen af en ny samhørighed, fordi dynamikken mellem dem blev blødgjort og bevidstgjort, og de trådte ud af den evige karrusel af afvisning og angreb.

Yes! Det elsker jeg.

LInk til onlinekalender og priser: https://system.easypractice.net/book/tantramassage-og-psykoterapi-1

Hjerteknast

Parsamtaler, der skaber nærhed

Jeg møder jer både individuelt og som par.

Og hvad betyder det så?

Det betyder, at jeg som jeres samtalepartner både er interesseret i den enkeltes historie, og samtidig går jeg sammen med jer går på undersøgelse i den dynamik, der udspiller sig, når jeres historier rammer hinanden.

Når det bliver tydeligt, hvad I længes efter, og hvad der står i vejen for at få det, så bliver det meget lettere at nærme jer hinanden.

Skriv til mig eller ring på 91548295/trinedupont70@gmail.com. Vi kan aftale en afklarende gratis telefonsamtale. Her finder vi ud af, om jeg er den rigtige for jer.

Kærlig hilsen Trine.

Onlinekalender:

https://system.easypractice.net/book/tantramassage-og-psykoterapi-1

Trine Dupont

Tantramassage med en kvinde

I dag havde jeg en kvinde til massage, som kommer jævnligt. I dag mødte hun det modtagende aspekt i sig selv og ALLE de kvinder, der bærer smerte. Sådan helt på kollektivt plan tror jeg, vi helede noget i dag.

Sidst hun var her, mødtes vi i den legende helt barnlige (ikke voksne) seksualitet. Vi kommer virkelig omkring det at være kvinde, og det giver så dyb mening.

Det er selvfølgelig ikke alle, der har den slags sprog og sansning om sig selv. De fleste kommer her hos mig til tantramassage, fordi de vil ud af at skulle give hele tiden, eller de er i tvivl om det de nu gør er godt nok. Og de kan bare ikke længere mærke sig selv.

Så blot at læne sig tilbage og modtage berøring uden et mål er centralt. Herfra kan alt, der kommer naturligt, åbne sig i en IND I KROPPEN OPLEVELSE.

Den ene massage tager den anden og har gjort det gennem 10 år nu, og så længe det giver så dyb og sand mening bliver jeg ved.

Link til kurser i tantramassage https://www.dupontuhrenholt.dk/massage-kurser/massage-kursus-grundmodul/

Link til tantramassage her hos mig https://www.trinedupont.dk/tantra-massage-aarhus/

Link til online kalenderen https://system.easypractice.net/book/tantramassage-og-psykoterapi-1

Kærlig hilsen Trine.

fotograf: Riihannon Wilde

Frihed, normer og kærlighed i nye klæder

Hvorfor er tanken om, hvad andre mennesker tænker, ikke super svær for mig?

Jeg undrer mig lidt over mig selv.

Og så kan du få min podcast I kærlighedens navn GRATIS

Brug rabatkoden: Gratisudengrund

Gå ind her: https://www.dupontuhrenholt.dk/…/i-kaerlighedens-navn…/

Jo, du kan da like og følge mig og dele min side eller dette opslag… det vil jeg blive glad for, men du bestemmer selv.

Kærlig hilsen Trine.

Se min video om emnet her:

https://fb.watch/rrF7jTYMry

Som at blive forelsket i sig selv

Som at blive forelsket i sig selv

I tantramassagen inviterer jeg dig til at gå i kontakt med dig selv. Du inviteres ind i at mærke, hvordan det er derinde. Vejen går gennem sansningen – og ikke gennem din historie om dig selv.

De fleste mennesker bærer rundt på mange historier om sig selv. Jeg er sådan en, der ikke kan give slip, jeg er sådan en der har ”kontrol på” osv. Tantramassagen byder et stort velkommen til ALLE de historier, du måtte bære rundt på. Dem, du godt kan lide, og dem du ikke bryder dig om. Ingen af historierne gøres hverken rigtig eller forkert, alene af den grund, at det ville være en selvmodsigelse, da de jo netop BLOT er historier, og derfor hverken KAN være rigtig eller forkert.

Hvis disse historier og tanker om dig selv blot får lov til at VÆRE i dig og i rummet mellem os, i stedet for at blive analyseret og dissekeret, så opstår der et nyt rum, hvor din sansning kan leve. Et rum i frihed.

Nogle beskriver det som, at cellerne danser, og at de danser videre efter massagen.  Nogle beskriver det, som at de pludselig blev forelsket i sig selv, da de så at den historie de havde skabt om sig selv, blot VAR en historie, og at der inde bag ved var KÆRLIGHED.

Det kan opleves vældigt stærkt komme i kontakt med sig selv UDEN om historierne, og for nogle sætter det nye bølger af bevægelse i gang i deres liv. Dine historier er der, og kan i andre sammenhænge fint undersøges, pilles fra hinanden og genskabes i nye versioner. I tantramassagen møder vi dem med bevidstheden om, at de er der, men de ER IKKE livet selv.

Det er dette rum, jeg gerne vil invitere dig ind i.