Det er svært at være i kontakt med helheden, når man er fanget i sine emotioner

Det er svært at være i kontakt med helheden, når man fanget i sine emotioner. Og det er befriende at være ærlig. 

Et lille øjebliksbillede fra vores seneste retreat:

Der er pause, og lige om lidt skal vi i gang igen. Vi er nået til den fulde tantramassage. Solomændene og kvinderne har roteret og byttet pladser gennem øvelserne hele dagen, og nu er der to, der skal møde hinanden igen. Han skal lede massagen, men hun er ikke klar. Hun tager fat i mig i pausen og fortæller, at hun ikke tror, hun kan. At hun har et stort nej i sig, og at det er svært. Vi går en tur i haven på Danakilde og snakker. 

– Det er fordi, jeg ikke har fået sagt nej, siger hun. 

– Hvordan det, spørger jeg? 

– Jo, der var flere gange i øvelserne i dag, hvor berøringerne gik for hurtigt, og hvor trykket var for hårdt, og nu har jeg slet ikke lyst til at gå ind i en massage med ham. 

– Okay, siger jeg. Det skal du jo heller ikke. Du kan sige nej nu. 

– Ja, men jeg vil jo gerne, siger hun. 

Kvinden siger, hun gerne vil være ærlig overfor ham og se, hvad der sker. At det er en vej at gå. 

Vi går ind. 

Hun sætter sig foran ham på puden på madrassen og fortæller ham om sit nej og sin modstand. Om at hun ikke har fået sagt nej tidligere. Og at hun synes, hun nogen gange viste det, men at han ikke fangede det. Det er sårbart. Det er svært at sige. 

Han reagerer med det samme. Siger at med alle de forbehold tror han ikke, han kan gå ind i en massage med hende. Det er for svært. Han har bare lyst til at løbe væk. Og han har oplevet det før. Afvisningen fra kvinder. Han er bange for den. Det er svært, når kvinder siger nej.

Det er svært, kan jeg se, så jeg går hen og sætter mig hos dem. 

– Snak sammen, siger jeg. Fortæl hvordan I har det. Hvordan kan I hjælpe hinanden her? I må gøre det der skal til. Og I må gerne ændre på rammen, hvis I kan mærke, det er det, I skal. 

Han fortæller, at det er alle de gamle erfaringer med kvinders nej, der har sat sig i hans selvtillid. Jørn kommer over.

Du må også godt sige nej, husk det, siger han. 

Hun fortæller om de gamle erfaringer, hvor hun ikke kunne finde ud af at sige nej, men blev i noget, der ikke føltes godt. Hun fortæller om det manglende mod til at sige nej. Og også lidt en frygt for at gå glip af noget, hvis hun siger nej. For ham er det det sårbare i at blive afvist. Stå der med al sin velvilje og sin lyst og få et nej. Føle sig forkert. 

Men så opdager han noget, der på puden inden massagen. At det handler om hans tempo og tryk. Der er noget, han kan lære, og det er ikke ham som menneske og mand, der er forkert. Hun siger, hun faktisk virkelig godt kan lide ham.

– Du kan afslutte efter 5 minutter, hvis du mærker et nej der, siger Trine til kvinden. Husk det. 

Lige der åbner de sig begge tilstrækkeligt til, at han med let nervøsitet og skærpet opmærksomhed kan lede hende ind i massagen. 

Bag det nej, de begge mærker, ligger et ja. Ja, til at være ærlige om deres nej. Ja til at vise deres sårbarhed. Turde træde frem og sige det, som det er.

Det er helt i orden hos os, at vi hjælper hinanden

Ja og nej er i vores forståelse de naturlige grænser, som opstår fra øjeblik til øjeblik. Det er det, vi igen og igen øver os i at sanse i mødet med hinanden. Men nogen gange er det ikke så enkelt. Så må vi som kursusledere opdage, hvad der foregår og invitere vores kursister til at være ærlige. 

Det handler ikke om, at vi skal stille krav til hinanden om, at noget skal gøres på den ene eller den anden måde ala det kan jeg lide og det kan jeg ikke lide, og det skal du lige huske. Den tænkning inviterer til, at vi skal bruge hinanden til noget på en krævende måde, hvor vi skal opfylde hinandens behov. Inden for en sådan begrænsning vurderes alt ud fra mulighederne for opnå tilfredsstillelse på et fysisk plan.

Men når vi (som i eksemplet) stivner i forhold til hinanden, er det ofte en mulighed for, at noget nyt kan sættes i bevægelse i os. Gamle sår og historier bringes frem og hjertet åbnes i en interesse og gensidig respekt. Vi prøver simpelthen at udtrykke os, som vi er. Igennem et sådan udtryk kan emotioner komme i bevægelse, forandre sig og blive til følelser af rummelighed og kærlighed og accept. 

Sagt på en anden måde så opdager kvinden og manden i eksemplet her, at deres egne emotionelle historier og erfaringer har holdt dem fast, og at de ikke længere er vigtige. De finder ud af, at de ved at udveksle dem og være ærlige finder noget dybere, som er vigtigere for dem. I det øjeblik, hvor de erkender den følelse, som opstår, har de åbnet deres hjerte for et andet menneske. I denne dimension er de ét med det andet menneske, og den emotionelle konflikt kan ses som det, den er. En adskillelse.

Link til kommende retreat: Fordybelse i tantramassage Modul 2 den 6.-8. november.

https://www.facebook.com/events/2558223811155092

Og noget om de rammer vi sætter på vores retreats

https://www.trinedupont.dk/wp-admin/post.php?post=2264&action=edit

Kærlig hilsen Trine og Jørn

Rammer i tantra-retreats

Rammer i tantra-retreats

Når vi afholder retreats i tantramassage og seksualitet, sætter vi en ramme og tager nogle beslutninger. Det handler om hensynet og omsorgen for både os selv og for de mennesker, der kommer hos os. Hvorfor gør vi det? For at passe bedst muligt på os alle, så det er tryghed og ikke frygt, der driver vores nysgerrighed.

Vi vil prøve at beskrive det så godt, vi kan. 

Rammen og forståelsen

At komme på vores retreats er en mulighed for at møde sig selv i mødet med andre. Vores retreats handler grundlæggende om frihed og bevægelse. Udgangspunktet for at kunne bevæge sig frit ligger i integritet og autenticitet. Det er der fokus på i alle øvelser og oplæg. Det er samtidig ikke vigtigt for os, om vi overholder nogle gamle tantra teksters retningslinier, eller om vi er rigtige eller forkerte i forhold til dem. Vi er dog helt sikkert inspireret.

Det betyder heller ikke, at vi bare gør, hvad vi vil, og kalder det tantra. Der er bestemte rammer, som vi har erfaring for er gode og skaber tryghed. Nogle af dem beskriver vi her.

Singler

Vi sørger altid for, at der er lige mange kvinder og mænd, når vi starter vores retreat. 

Solo’er skifter partnere mellem øvelserne. Det giver nogle helt unikke muligheder for at møde sig selv på forskellige måder, fordi vi spejler forskellige sider i os selv i forskellige mennesker. Nogle gange definerer vi os selv i forhold til det, vi ikke er. Når vi møder os selv i noget, der er mindre behageligt, erfarer vi hvad vi ikke er. Vore retreats er ikke dating. Det handler ikke om at finde en kæreste eller en partner. Det er heller ikke wellness. Kurserne handler om at lære sig selv bedre at kende. Både på godt og ondt. Selvfølgelig kan en særlig tiltrækning opstå, men vi leder ikke efter den.

Par

For parrene er vore retreats en mulighed for at møde sig selv i mødet med den anden både mere vågent og mere opmærksomt. Opdage de vaner der kan være imellem dem. I en ny ramme og under vejledning prøve noget nyt af sammen. Naturligvis også at møde de andre deltagere i samtale og samvær. Ikke engang for parrene handler det om at have et mål, selvom de ofte deltager med et ønske om at komme tættere på hinanden. Det er stadig sig selv, de kommer tættere på – i mødet med partneren. Større nærhed mellem parrene opstår ofte, men vi leder ikke efter den.

Øvelser er for deltagerne 

Vi instruerer og viser øvelsen først som inspiration til deltagerne. Derefter sætter vi os og iagttager det, der sker i rummet. Det gør vi, så vi bedst muligt kan hjælpe til, hvis der er brug for det. Vi kan træde til og hjælpe i en øvelse, hvor der er noget, der skal justeres, eller hvis nogen møder noget sårbart i sig selv og skal støttes. Vores erfaring er, at vi ikke kan være nok opmærksomme og tilstede som facilitatorer, hvis vi deltager i øvelserne.

Første gang vi afholdt retreat, lavede vi massage med hinanden, mens deltagerne gjorde det samme. Det blev allerede her klart, at vi ikke kunne være tilstrækkelig opmærksomme på det, der foregik i rummet, så det stoppede vi der. Undtagelser findes dog, hvis der opstår uforudsete ting. Sidst vi havde retreat, var der en deltager, der på en gåtur faldt og slog sit knæ. Hun havde ondt og kunne kun ligge på siden og massere. Her gik Trine ind og støttede op om massagen.

Ligeledes går vi ind og deltager i en massageøvelse, hvis der af en eller anden grund er en deltager, der ikke kan være med i en periode, fordi noget blev følelsesmæssigt svært. Hvis det skulle dreje sig om længere tid, laver vi en anden rolle til den, der er tilbage. Det kan fx være at tilbyde to ekstra hænder i en massage. På den måde kan vi igen vende tilbage til at være fuldt opmærksomme på det, der sker i rummet. Vi deltager ikke bare i en øvelse, fordi vi lige har lyst til det.

Penetration

Når vi ikke deltager i øvelserne, giver det også sig selv, at vi ikke har penetration med vores deltagere. Den klarhed er vigtig at beskrive for os, fordi der er vidt forskellige praksisser i de mange varierede tantra-miljøer.

Den erfarne forstår de samme ord og beskrivelser på en anden måde end nybegynderen. Selv erfarne forstår de samme ord forskelligt. En nybegynder vil ofte læse med andre briller end den erfarne – og det er et dilemma, vi er bevidste om. Derfor vil emnet om penetration være noget, som erfarne læser “mellem linierne”, og nybegyndere ikke gør. 

At holde rummet 

Vi laver ikke “frivillige” øvelser om aftenen, da det har et skær af swinger-klub stemning, og selvom deltagerne må gøre hvad de har lyst til uden for kursus-tidspunkterne, så mener vi, at det er problematisk, såfremt de “frivillige øvelser” foregår i de samme lokaler som kurset. Skellet forsvinder mellem kursus og sex-drift, og det går imod det ønske om tryghed, vi har. Deltager kursus-udbyder selv i de “frivillige øvelser” om aftenen, risikerer man at udbyder anvender sit kursus som en måde at få udlevet egne drifter på. Det samme er naturligvis en reel risiko, hvis kursusudbyder selv deltager i øvelserne med deltagerne.

Vi dømmer ikke sex-drift, swingere, fantasier eller prostitution. Alt sammen er herligt livsbekræftende, men vi har som branche en udfordring i ikke at invitere ind i “tantra og berøring og dejlig massage” og så smugle et sex-orgie ind ad bagindgangen. Misforstå os ikke. Sex-orgier kan være fine og gode og sanselige. Problemet er, hvis det ikke italesættes som sådan og klarheden mangler af en eller anden grund. En frivillig øvelse på en fælles madras om aftenen har mere skær af gruppe-sex end tantra, som vi ser det. 

Vi vil opfordre deltagere til altid at tale med udbyder inden tilmelding til et retreat. Særligt hvis der er dele af programmet, der forekommer uklart eller forvirrende for dig. Få klarhed og gå ind til dit kursus godt forberedt. Spørg direkte og utilsløret ind til, om kursusudbyder deltager i øvelserne, og om det er med penetration. Får du et uldent svar, er det på samme tid et klart svar til, at du skal være forberedt.

Orgasme og udløsning

Som udgangspunkt foregår al intim berøring af yoni og lingam som en del af en massage eller en øvelse. Yoni/lingam massage handler om at lære at berøre med kontakt til sig selv og i naturlighed. Med respekt for hinanden. En udløsning eller orgasme er ikke noget, vi går målrettet efter, men heller ikke noget vi prøver at undgå. Sker det, er det som et led i en naturlig bevægelse frem for noget, der er stimuleret frem. Erfaringen er, at det sjældent sker hos os. Der er til gengæld ofte meget lyst og sanselighed, med opmærksomhed på alle dele af kroppen som naturlige og ligeværdige.

Etik

For os handler etik om at navigere i de dilemmaer, vi møder hele tiden. Ikke om at løse dem. Etik har derimod at gøre med optik. Det blik, hvorigennem vi kigger, og det menneskesyn, vi har med, når vi møder os selv og andre. Hvad ser vi, når vi kigger på et menneske? Hvad er vi opmærksomme på? Etik handler om at se sig godt for. Om at se sig selv godt, mens vi ser os godt for. De etiske rammer vi har etableret her i 2020 er:  

  • Ingen kønsdele i kropsåbninger, vaginalt eller analt
  • Ingen udveksling af kropsvæsker, gensidig udveksling af kys eller oral-sex
  • Det er inden for rammerne at berøre hele den masserede krop med hele massørens krop
  • Det er inden for rammerne med fingrene at lave indvendig massage af kvindens køn, hvis der udtrykkeligt er talt om det på forhånd
  • Vi respekterer altid et Nej og forventer at vores Nej’er også respekteres
  • Vi er tydelige og direkte i vores sprog og på vores hjemmeside om, hvordan vore retreats foregår
  • Vi laver løbende supervision på de forløb, vi har i gang

Ja og nej (herunder progression fra modul 1 til 2)

Der er stor forskel i den måde mennesker, forstår sig selv, seksualitet, tantra, retreats og massage på. Vi prøver at være så klare som muligt i vores beskrivelser af, hvordan vi som erfarne massører og kursusudbydere sætter rammerne. Vi er unikke i vores tilgang, og den måde vi tilrettelægger vore kurser på. Det samme er andre. Derfor er klarhed og eksplicit tydelighed afgørende for, at deltagerne kan vælge bevidst imellem de forskellige tilbud. Vi siger det, vi gør, og vi gør hvad vi siger. 

Vi indser også, at introduktionen til tantra er en proces for nye i tantra-miljøerne. Den måde, en erfaren tantriker opfatter massage på, er ikke nødvendigvis den samme som for den nye. Forskellen tager vi højde for ved at tilrettelægge vores moduler, så vi hjælper nye til at gøre de erfaringer, vi selv har haft stor gavn af at forstå. Så de trygt kan bevæge sig videre i udforskningen af deres seksualitet.

Det handler altid om først at lære at sige Nej. Grænser er derfor et stort emne i Modul 1: Introduktion til Tantramassage. Samtidig med sanselighed og berøring. Vi underviser i Ja og Nej, og vi går foran og viser alle øvelserne, inden de sættes i gang. I Modul 2 leger og undersøger vi mere indenfor de samme rammer. Her er yoni/lingam med som et område, vi fordyber os i, dog stadig under de samme rammer som skitseret ovenfor. Frihed og bevægelse er kodeord for både modul 1 og modul 2. Men i modul 2 er forståelsen af grænser så meget på plads, at vi åbner til at undersøge at sige Ja, som hos os er at lege og undersøge mere. Måske arbejde mere dynamisk eller dybere i mødet med den anden. Tage hul på at flytte de indre grænser, der længe har villet flyttes. I en anden beskrivelse kommer de gode grænseoverskridelser indefra. De er altså båret af mig selv. Det er for os at se ikke muligt at påføre et menneske en god grænseoverskridelse udefra – der vil være stor risiko for at begå et overgreb. Hvis vi som undervisere tror, at vi bare skal presse lidt, er optaget af egne sex-behov eller bare er uopmærksomme risikerer vi at gå for langt, da det ofte ikke er muligt at se udefra, hvornår nok er nok. Det komplicerer også sagen, at termen nok er nok er helt individuel.

Vi kan med andre ord ikke nødvendigvis bevæge os på samme måde i en massage med en nybegynder som med en erfaren deltager. Det er åbenlyst for os. Nybegyndere kan altså godt komme hos os og have en vis usikkerhed på, om de kan sige Nej, fordi Nej netop er et fokus, vi har i øvelserne og rammerne. Særligt Modul 1 handler om, hvordan Nej kan sanses, udtrykkes og modtages, så friheden til at sige Ja kan etableres.

Vi tror, at mange af de udfordringer, der er i tantramiljøerne i Danmark i dag handler om, at nybegynderne forstår tantra og tantramassage på andre måder end de erfarne. Vi tror også, at kursusudbyderne ikke alle har opmærksomhed rettet imod at nybegynderes introduktion til tantra er en proces. At der faktisk er noget, der skal trænes, igen og igen, og at det ikke bare er en tænd/sluk knap, der hurtigt lige kan formidles. Metaforisk set skal vi bruge de 10.000 timer til at træne sensualitet og tantra, før vi kan kalde os top-atleter. Det er en proces, med træning, gentagelser, fejl, læring, feed-back og tillid. Det har den erfarne gennemgået. Det har den uerfarne ikke. Der er med andre ord en naturlig forskel i magt mellem den erfarne og den uerfarne, og det tager vi som kursusudbydere med i tilrettelæggelsen af kurserne.

Vi tager ansvar for selve guidningen, og vi anerkender, at der er en proces, som nybegynderen må støttes i. Det handler også om, hvor hurtigt vi som mere erfarne facilitatorer går frem, når vi introducerer øvelserne.

Som en afsluttende bemærkning omkring etikken vil vi nævne, at der er mere end 150.000 danske kvinder, der har været udsat for et seksuelt overgreb (ifølge Sexus). Tror vi på det som Sexus undersøgelsen siger, vil alle kursus-udbydere på et eller andet tidspunkt få en deltager, der har et seksuelt overgreb med i bagagen. Hvis vi som udbydere ikke ved, hvad et seksuelt overgreb er, og hvordan det giver sig til udtryk, kan vi ikke tilrettelægge vores undervisning for at imødegå flere traumer. Du kan læse mere om overgreb mange steder, men vi henviser til Camilla og Charlotte Darre på Institut for Seksuelle Overgreb. Du kan også søge på Google, hvor Socialstyrelsen har udgivet nogle publikationer: “Undersøgelse af den landsdækkende behandlingsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen”.

For ikke at begå yderligere overgreb, kan vi derfor ikke bare overlade vedkommende til sig selv, og sige at det er deres eget ansvar at sige fra. Det er vores ståsted, at vi går langsomt, roligt og klart frem med vores deltagere. Det er vores erfaring, at det selv i simple øvelser hurtigt viser sig, hvad der er udfordrende, og hvad der eventuelt kan flyttes. Det taler vi med kursisterne om, så vi kan hjælpe dem med at finde et trygt udviklingssted. Og Ja, det betyder at vi på modul 1+2  prioriterer at få det grundlæggende på plads, frem for at udforske den vildere og grænsesøgende seksualitet.

Samtale med nye deltagere inden retreat

Vi taler med alle nye inden de deltager på et retreat. Vi siger også Nej til deltagere på vores kurser. Måske kan det handle om at de vil have noget bestemt ud af et retreat. Måske mærker vi at der er en anden forståelse end vi kan stå inde for. Måske er der en udtalt mistillid i samtalen. Måske har vi fornemmelsen af, at der er noget på færde, som er for sårbart til, at vi vil tage ansvaret på et retreat. Her vil vi typisk tilbyde hjælp i form af samtaleterapi eller Sanselig Erkendelse. Hvis vi har en begrundelse for et Nej, giver vi den gerne. Det giver mulighed for læring hos den anden. Men det er ikke altid, at der er helt klarhed over, hvorfor vi skal sige Nej, og så kan vi naturligvis ikke formidle, hvorfor vi afviser.

Samtalen med deltagerne inden retreat forbedrer vores mulighed for at tage særlige hensyn der, hvor noget sårbart kan dukke op. Vi laver os så at sige et “landkort” over hvor der evt. vil være noget, der kan blive sårbart, og vi kan have et øje på deltagerne og drage omsorg for dem. 

Det kan med andre ord være både livsbekræftende og sanseligt at være hos os, og der kan også vise sig ubehag eller modstand. Sådan er det at erfare og erkende sig selv, og sådan er det også på vores retreats. Med rammerne prøver vi skabe størst mulig tryghed, så personlig udvikling kan finde sted. 

Kærlig hilsen 

Trine Dupont og Jørn Uhrenholt

www.trinedupont.dk

www.tantramassageaarhus.net

Trine Dupont og Jørn Uhrenholt

Intensivt forløb med kort tid mellem samtalerne

Intensivt forløb med kort tid mellem samtalerne

Nogle gange kommer der et menneske til mig, som allerede på forhånd ved, at vedkommende har brug for at komme tit til en psykoterapeutisk samtale – måske også med en fornemmelse af, at det det kommer til at tage lang tid. Så kan det hurtigt blive dyrt og umuligt for vedkommende at få støtte til at arbejde med sig selv, og det må sættes på stand-by. I nogle tilfælde går det ud over livskvalitet og livsglæde. I de tilfælde har jeg derfor besluttet at tilbyde 10 gange samtale hen over en periode på 2-4 måneder til 4500,- Samtalerne varer ca. 75 min.

Læs mere her om psykoterapi hos mig

https://www.trinedupont.dk/wp-admin/post.php?post=38&action=edit

I den nærmeste fremtid

Ny kvindecirkel med opstart i august. Alt booket nu. Opstart igen i januar 2021

https://www.facebook.com/events/707377983398109/?event_time_id=707377986731442

RETREAT: Modul 1 Introduktion til Tantramassage. Endnu plads et par stykker. Det er den 14.-16. august. Kig her:

https://www.facebook.com/events/217128119427007/

RETREAT: Modul 2: Ikke opslået endnu, men det bliver 6.-8. november og kurset er allerede halvt booket. Hold øje eller ring/skriv <3

Kærlig hilsen Trine.

Vandet flyder, som vandet skal

Vandet flyder, som vandet skal

Jeg er vågnet her til morges med den største taknemmelighed. Dybest set over at være i live og foranlediget af fire dage på www.nordlys.dk i Silkeborg sammen med min udviklingsgruppe og Philip Neess som kærlig vejleder. 

Det er som om, jeg endelig tjekker ind nu. Meditationerne åbner sig og kombinationen af intellektuelt at forstå, hvad der foregår, og faktisk opleve det, opstår. Vandet flyder som vandet skal, men jeg begynder først at se det nu, fordi jeg efterhånden har fået ryddet så meget op i mig selv, at jeg faktisk KAN se det, som har været der hele tiden. 

Jeg træder frem på en ny måde. Den kraft jeg fik kickstartet med tantraen i sin tid er på en måde ved at transformeres. Den er ikke mindre kraftfuld, men dens udtryk er anderledes. Mere en stille stor kraft. 

Det er, som det skal være, og det lyder måske vældig kryptisk, men føles det som det enkleste i verden. Både lige nu i dette øjeblik, og når det bryder igennem i meditationen. 

Og hvor mærker jeg det så? For det hele handler om, hvordan jeg bruger det i verden. Hjertets energi. Medfølelsens. 

Jo, det er som om det bliver lettere at se, hvad det rigtige er at gøre. Som om det bliver lettere at zoome ind på detaljen uden at miste helheden. I det små, når et barn er i uro og kaos eller en klient eller en ven er fanget i smerte. Når jeg selv er fanget i smerte. Men også når jeg fornemmer, hvad det er, jeg skal. Det er retningen, som ikke er en strategi, men mere en eksistentiel intention. Præcist hvor jeg ender ved jeg ikke. Men måden jeg bevæger mig i det på er vigtig.

Kærlig hilsen Trine

Læs: Når kraften bryder igennem:

https://www.trinedupont.dk/naar-kraften-bryder-igennem/

Intensiv dynamisk korttids-terapi

Intensiv dynamisk korttids-terapi 

Jeg har netop afsluttet et grundforløb i Intensiv dynamisk korttidsterapi (forkortelsen ISTDP) hos Bjarne Thannel, cand. psych.   

Terapien handler grundlæggende om at finde ud af, hvordan vi bruger forskellige former for forsvar til at undgå at mærke vores følelser. Og hvordan vi bruger meget energi på at undgå den angst, der opstår i os, når vi ikke tillader os selv at mærke følelsen nedenunder. 

Angst og uro er så ubehagelige kropslige reaktioner, at mange vil gøre hvad som helst for at undgå det. Men det ER rent faktisk ikke farligt at mærke angst og uro – bare ubehageligt, og er vi i en tryg relation og i en tryg ramme, som fx hos en terapeut, vi har tillid til, bliver det muligt at gå på opdagelse i den følelse, der ligger nedenunder forsvaret og uroen. Og derefter  begynde at få fat i, hvad vi skal gøre med den. I sidste ende få mere livskvalitet og mere konstruktiv handlekraft.

Tidsramme cirka 1 time og pris 450,- (studerende 300,-)

Om ISTDP: 

ISTDP er en avanceret terapiform med fokus på følelsesmæssig bearbejdelse af traumer og relationelle svigt. Denne terapi giver dig mulighed for at mærke og forstå, hvad der sker i dig og dermed undgå de psykiske udfordringer, man kan have hvis man ubevidst undgår følelser og impulser, der der knyttet til svære oplevelser. 

ISTDP er i sit udgangspunkt både kropsligt forankret og oplevelsesorienteret, og derfor passer det så fint med det jeg allerede kender og bruger.

I Coronaperioden vil der IKKE være nogen fysisk kontakt mellem os, hvilket ikke er noget problem i ISTDP. Ingen kram og ingen håndtryk men mulighed for at arbejde dybt alligevel. 

Du kan skrive eller ringe til mig her 91548295/trinedupont70@gmail.com 

Mere om mig: https://www.trinedupont.dk/wp-admin/post.php?post=44&action=edit

Corona-klarhed

Corona-klarhed

Corona intensiverer alt det, der i forvejen var besværligt, og samtidig bliver der tid til at kigge på det. 

Sikke en periode. Sikke en intensitet. Som om der lige blev sat en trykkoger på. Måske er jeg bare altid på udkig efter mulige bevægelser, og måske er det der for jeg endnu ikke er nået til det der punkt, som mange snakker om, hvor de keder sig. Ikke et øjeblik har jeg kedet mig.

Med en forfatterfar og mig som tidligere skolelærer kunne man jo tænke, at det ikke var nogen særlig udfordring med tre børn i hjemmeskole. Jer med børn har sikkert oplevet noget lignede. Pludselig bliver børnene tydelige for jer. De så at sige træder frem med de styrker og udfordringer de nu engang har. 

Det er også sket her. Vi har fået øje på hinanden. Set hinanden med et intensiveret blik for nuancer og personlige styrker og svagheder. Hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. 

Og jeg har måttet kigge på min måde at være mor på. På godt og ondt. Har mediteret mig gennem gamle lag af uafgrænset mor, som ikke kunne give slip på sin teenager. Det kan jeg nu. Jeg ser mere klart, hvad der er sundt, og hvad der ikke er. Og jeg har flyttet min seng ud i mit arbejdsanneks som et led i at mærke forskellen. Og det lyder sært måske, men det er det ikke. 

Så nu har vi flyttet os igen. Min cirkusfamilie, som jeg elsker så højt, og som bevæger sig rundt i den indre manege og hele tiden skaber nye fortællinger om sig selv. 

Jeg holder åbent for samtaler i Coronaperioden. Ring eller skriv til mig, hvis du har brug for min hjælp, sparring, vejledning eller psykoterapeutisk samtale.

http://www.trinedupont.dk/psykoterapi-aarhus/

Kærlig hilsen Trine

91548295/22862746 – trinedupont70@gmail.com