Et lille kig ind i en samtale med et usædvanligt par

Et lille kig ind i en samtale med et usædvanligt par

Jeg havde besøg af et par for nogle dage siden. Det var kvinde og en mand i midten af livet, der havde mødt hinanden for et halvt år siden. De var ikke kærester, og de havde ikke noget seksuelt sammen. Berøring havde indtil nu kun bestået i kram og let berøring af kroppen med tøj på, men begge ville gerne udvide det kropslige. Og så havde de opdaget, de kunne hjælpe hinanden.

Så de kom med en fælles intention om at undersøge og udvide den fysiske kontakt mellem dem, og det ville de gerne have støtte til af mig. Det næste er et lille indblik ind i det arbejde, vi lavede sammen.

Indledende:

Første skridt var at finde frem til, hvad de gerne ville have hjælp til, og det blev til dette:

Hvordan gør vi med berøring, ikke mindst når der er traumer i bagagen? Hvordan kommer vi videre?

Det blev ret hurtigt klart, at der var et fælles niveau, der handlede om den kontakt og berøring, der var imellem dem allerede og støtte til den retning, de gerne ville.

Og der var et individuelt niveau, der handlede om de udfordringer, de hver i sær ramte ind i undervejs.

Uddybning af det individuelle niveau:

Kvinden:
Hun fortæller, at hun har overgrebstraumer i livsrygsækken, og når hun er i fysisk kontakt med manden, som er mere end blot et kram, så sker der noget. Hendes krop reagerer øjeblikkeligt med et nej. I tantrisk sammenhæng, som jeg formidler det, så er et nej det nej, der opstår lige nu og her. I samme øjeblik, impulsen kommer, og der reageres med et nej tak, idet man flytter sig selv, flytter en hånd eller siger det, ja så er man i princippet videre.

Men når det er et gammelt traume, der reagerer, dvs. en historie om noget, der er sket engang, men som er lagret i kroppen, så fungerer det lidt anderledes. Der bliver nejet til et NEJ, aldrig i livet og aldrig mere. 

Hos kvinden her bliver hendes flugtreaktionen aktiveret: Lad mig hurtigst muligt komme væk herfra, for det her er farligt.

Jeg spørger hende, hvad hun så har brug for fra manden, når det sker.

At mit nej respekteres, og at vi er sammen, siger hun.

Sagt på en anden måde så skal den tryghed, der engang forsvandt på grund af et overgreb, genetableres, og angsten skal udfordres tilpas lidt. Og her har manden en rolle at spille ved at være der på en rummende måde. Han skal derfor også kunne rumme den frustration, der måtte opstå i ham ved det nej, hun giver. Mere om det lidt senere.

Hun har også brug for at vide, at der ikke skal ske mere end det, siger hun. At den berøring, hun mærker, ikke skal ende i sex.

På det individuelle niveau skal kvinden altså arbejde med at turde møde traumet i en tryg ramme. Det kan ske sammen med ham, og det kan også ske ved, at hun begynder at arbejde med det selv. Vi kommer frem til flere muligheder:

Hun kan begynde at træne berøring af sig selv, idet hun berører sig selv der på kroppen, hvor hun ved, de smertefulde oplevelser aktiveres. Når hun selv gør det, kan hun selv bestemme tempo, og hun kan opleve, at hun har kontrollen, hvilket er vigtigt i forbindelse med traumer. Hun kan bevæge sig fremad i et tempo, som hun kan være med i, og hun skal ikke samtidig være opmærksom på at få sagt nej undervejs, som hun skal, når der er en anden involveret.

Hun kan også arbejde terapeutisk med det sammen med en kropsterapeut, som hjælper hende med at mærke det, der sker, og sætte ord på. Ikke mindst få snakket det gamle traume igennem. Her kan også gemme sig forskellige lag af skam, som kan heles ved at blive bragt frem i lyset i en ramme, hvor det rummes kærligt.

Vigtige ord for det arbejde, hun er i gang med, er langsomhed og nænsomhed.

For manden:
På det individuelle plan handler det om flere ting for manden. Et niveau handler om at rumme den frustration, der opstår i ham, når han får et nej fra kvinden (når hun møder sit traume). Her er der flere ting, der hjælper. Det hjælper, at han oplever og indser, hvor vigtig en rolle han spiller for hende, samtidig med at han mærker, at hun arbejder med at hele sig selv, fordi hun faktisk gerne vil videre. At hun så at sige tager ansvar for sig selv.

På et andet niveau sker det ved, at han tillader sig at mærke frustrationen og rumme den. Det kan føles som en uro eller en utålmodighed, måske som en let irritation, som blot skal iagttages og have tid til at skylle gennem kroppen.

Vi taler om, at han skal være opmærksom på den frustration, så den ikke vokser sig for stor, og at der er frihed til at gå andre veje også for ham, hvor han kan slippe kontrol og hengive sig. Fx i tantramassage og i møder med andre kvinder.

Den anden del af mandens individuelle proces handler her om hans egen indre helingsproces i forhold til de sårbare oplevelser, han har med i bagagen.

I hans tilfælde er der ikke tale om en tydelig og for hukommelsen kontaktbar oplevelse, men han beskriver det ret præcist som en længsel efter at slippe kontrollen og ikke altid være stærk. Det sandsynlige scenarie er, at de oplevelser, der ligger til grund, har rødder i de tidligste år, og derfor er der ingen eksplicit hukommelse koblet til det. Til spørgsmålet om, hvad han har brug for, svarer han, at han har brug for det dybe kram, for der mærker han, at kroppen reagerer med dyb afspændthed. Der kommer en sitren, når kroppen og sindet slipper, og han ikke behøver være stærk. Da jeg spørger ham, hvad han har brug for fra hende, siger han, at hun bare være der og holde om ham. Der er lettest adgang til dette niveau i ham om morgenen, før dagens oplevelser har sat sit sprog og lukket kroppen med forskellige former for forsvar.

Ord som kendetegner hans proces er tålmodighed og mod

Efter vi har dannet os et overblik over, hvad der er på færde hos de to, taler vi om, hvordan de kan komme videre. Hvad skal de i deres fælles bestræbelse på at hele sig selv sammen, fokusere på. Hvordan tager de så små skridt, at hun kan rumme det, og at han ikke bliver for frustreret over tempoet?

Vi når frem til en progression i forhold til berøring, som her er rettet mod at det er ham, der berører hende.

Berøring med tøj på
Berøring med mindre tøj på.
Berøring ovenpå en sarong over hendes nøgne krop Berøring af bagsiden af kroppen. Nøgen.

Der er en form for progression i disse øvelser, der går fra meget tøj til mindre tøj. Kvinden er ved at nærme sig noget, der føles farligt, og langsomhed og nænsomhed er nøgleord, ligesom det kan opleves trygt at der er en giver og en modtager.

Men uanset hvad er det helt afgørende, at selve oplevelsen at at hengive sig forandres i det øjeblik, der sker et skifte fra jeg giver dig berøring, og du modtager den til når jeg rører dig, så sanser jeg mig selv, og jeg gør det i mødet med dig.

Det er måske den allervigtigste læring og træning: at komme tilbage til kontakten til sig selv.

Fra gøren til væren

Sanser begge sig selv i mødet, så sættes begge fri til at sanse og nyde og give sig hen, og i det øjeblik opløses præstationen (jeg skal gøre det godt for dig). For hvis der ikke er noget at give eller modtage, så er der blot berøring. En anden måde at beskrive det på er, at der sker et skifte fra gøren til væren.

Og det gode spørgsmål bliver: hvem rører nu ved hvem?

Bevægelsen mellem gøren og væren er væsentlig her, og der er et stykke arbejde at gøre for os alle, hvis vi vil frigøre os fra gamle mønstre og eventuelt traumer, der sidder kroppen og forstyrrer os. Hvis vi kan gøre det på en møde, hvor vi ikke skal præstere over for os selv eller den anden, men mere er i kontakt med en værens-del i os, så er der store chancer for, at friheden bryder igennem.

Meget forenklet kan man sige, at vi har tre kropscentre: Øverst det mentale, midterst det følelsesmæssige og nederst det kropslige. Det fungerer naturligvis ikke sådan, at det er opdelt i måden, vi erfarer på, men det kan give mening at spørge sig selv, om der er områder i det enkelte center, der er låst eller noget, der skal kastes lys på. Noget der så at sige skal “trænes”.

For kvindens vedkommende handler det selvfølgelig om et eller flere traumer, som skal heles, men ligeså meget handler det om, at kontakten til kroppen og sansningen skal udforskes og nuanceres. Og det er generelt et område, som mange mennesker ikke bruger så meget tid og energi på. Til gengæld er vi ofte meget mentale og forstår en masse om os selv uden at det nødvendigvis får os til at føle os bedre tilpas, mere i live og glade. Man kan gå i terapi i årevis og på et mentalt niveau blive bevidst om sine egne mønstre uden at blive glad af det. Følelser, sansninger og tanker må integreres, før det sker. Og der for giver det så god mening at arbejde i alle niveauer.

Kvinden og manden i min historie kunne jo vælge at komme hos mig eller en anden krops- eller psykoterapeut og arbejde videre med de individuelle ting, de bøvler med. I stedet vælger de at gøre det sammen, og det fylder mig med en ydmyghed over den vågne og modne intention, de kommer med som to mennesker der gerne vil hele sig selv – sammen. For mig er det personlig udvikling i allersmukkeste form. Og endnu en farve i paletten af kærlighed.

At komme for sent

At komme for sent

– er det samme som at komme for tidligt

Hvordan da det?

Nogen gange kommer en gæst for tidligt til en aftale. Altid mellem 10 og 20 minutter før tid. Jeg møder ham med et smil og sender ham ud på en lille gåtur op i skoven bag vores hus. Han bliver altid lidt befippet og overrasket. 

Jeg er sjældent overrasket. Faktisk ved jeg tit, at han vil komme for tidligt, har jeg opdaget. Jeg tror, jeg fornemmer det i den samtale, jeg har med ham, inden vi aftaler at mødes, for jeg når at tænke det, inden han dukker op. I dag er der en, der kommer for tidligt.

Hvordan kan det være, du kommer for tidligt, spørger jeg, og jeg har opdaget, at der er to forskellige svar.

Et er svarene lyder: Jamen, jeg vil i hvert fald bare ikke risikere at komme for sent. Når vi snakker os lidt mere ind i det, handler det typisk om en form for autoritetstro. Det værste (har han lært) er at komme for sent. 

Hvordan tror du, det er for mig, at du kommer for tidligt, spørger jeg ham, og vi får snakken om, at jeg jo ikke er klar, hvis han kommer for tidligt. Det bliver tydeligt, at den forstyrrelse, han prøver at undgå at give mig bliver til netop det, han frygter. En forstyrrelse. 

Det andet svar handler om begær og ivrighed. Ham, der kommer for tidligt til vores møde, er en der næsten ikke kan vente. Det er forventningens glæde, der driver ham op af havegangen et kvarter før tid. Han har så meget lyst til en massage, at han næsten ikke kan vente. Han vil også gerne vise mig, at han glæder sig. Beviset er hans forventningsglæde. 

Det ender tit med nogle fine samtaler om, hvor styret vi er af det, vi har tillagt os af vaner og overbevisninger, som fungerer mere eller mindre bevidst, men som i hvert fald bliver mere bevidst ved en gåtur i skoven. 

Jeg har så til gengæld opdaget, at fordi jeg for længe siden besluttede mig for at dem, der kommer for tidligt, bliver sendt på skovtur… ja – så er det ikke længere en forstyrrelse for mig.

De fem sex-sprog

De fem sex-sprog 

Måske har du hørt om de fem kærlighedssprog. De er beskrevet i en lille bog af Gary Chapman, som hedder Kærlighedens fem sprog.

Helt kort handler de fem kærlighedssprog om, at du føler dig elsket, når du får den en særlig form for næring af din partner. De fem sprog er: 

– TID SAMMEN

– BERØRING

– ANERKENDENDE ORD

– TJENESTEYDELSER

– GAVER

Du vil typisk være orienteret mod et eller to af sprogene som dine primære sprog, mens de andre er mindre vigtige. Du tror typisk, at det du selv gerne vil have, det er nok også det, din partner gerne vil have. Det er det jo selvfølgelig ikke nødvendigvis, og herfra kan det så blive besværligt imellem jer.

For nylig hørte jeg så om de fem SEX-SPROG via en lille video med sexolog Katrine Berling. Hun refererer i videoen til en kvinde, der kalder sig JAIYA og som er hende, der har beskrevet disse fem sex-sprog.

Nogle gange er vi bare ikke særligt bevidste om, hvad vi har lyst til seksuelt, og andre gange sker der det samme som med kærlighedssprogene. Vi tror, at det, vi gerne vil, det er det samme som det, vores partner vil. Vi tænker, at hvis partneren bare har det som os, så bliver alt fantastisk.

Måske kan de fem sex sprog medvirke til, at vi kan få lidt mere sprog for, hvordan vores seksualitet folder sig ud. 

DE FEM SEX SPROG ER:

  • ENERGETISK
  • SENSUEL
  • SEKSUEL
  • KINKY
  • SHAPE SHIFTER

Helt kort fortalt:

Den energetiske: 

Den energetiske er måske optaget af tantra og/eller yoga og mærker energi i sin krop. Måske handler det meget om at trække vejret sammen med sin partner, have øjenkontakt og meditere sammen for på den måde at tænde den seksuelle energi. Penetration kan være med, men er ikke nødvendigvis så vigtigt. 

Den sensuelle: 

Den sensuelle er tit ret romantisk og elsker lange massager med varme olier, stemningsfuld, stille musik og lange forspil inden sex, da den sensuelle har en langsomhed i sig, som skal have tid.

Den seksuelle: 

Den seksuelle tænker måske lidt: Hvad skal vi bruge forspil til. Lad os komme til det sjove. Penetration er sjovt, og den sensuelle elsker kvickies i fræk hed sex. Juhu, lad os komme derudad.

Den kinky: 

Den kinky er i sin kerne både kreativ og nysgerrig. Det handler om at prøve noget ny og gå på eventyr. Det kan være sex på nye steder, fx i naturen eller det kan være S/M. Der er meget leg. Nye ideer og lange seancer. Nogle gange er der rollespil.

Shape shifter: 

Shapeshifteren kan skifte mellem alle sex-sprogene. Vedkommende kan være i alle de forskellige spektrer, men har stadig en grundkerne i sin seksualitet. Netop fordi shapeshifteren kan skifte, kan vedkommende have en tendens til at please partneren og tænke: Jamen, jeg kan jo godt. Undgår shapeshifteren at fylde sin kerne op, vil han eller hun med tiden blive udsultet.

Og ærligt talt, så er der mange måder det kan gå galt på. 

For det er jo let at se, at det kan blive svært, hvis du er bundet til en enkelt kerne, og det ikke er den samme som din partner. Fx når du oplever, at din partner tænder på kinky fantasier, mens du selv drømmer om lange romantiske massager i stearinlysets skær. Eller du opdager, hvordan du lidt for tit går med på din partners vej, for  “det kan jeg jo godt”. Eller hvis I begynder at pege fingre ad hinanden, når I hver især ikke får opfyldt jeres behov.

Hvis du da bare kunne… og du har da også bare sex på hjernen. Eller: Det er også bare så besværligt, at det tager så lang tid med dig. Kunne vi ikke bare have det sjovt som engang. I begynder at gøre hinanden forkert, og der kommer følelsesmæssig afstand imellem jer. 

Men samtidig med alle de måder forskellige seksuelle præferencer kan skabe problemer på, er det faktisk også en stor mulighed for at begynde at interessere sig for og udvide sit kendskab til og sine erfaringer med de forskellige sex-sprog. Derfor bliver det også ret interessant at tale om, hvordan de så kan håndteres. 

Det er mange muligheder for at opdage noget nyt sammen. 

I det øjeblik, du får øje på, hvad din “kerne seksualitet” er, og hvad din partners er, så kan I begge begynde at finde kombinationer for, at kernen kan næres. 

Måske kan den energetiskes kropsenergi kickstartes af den seksuelles, fordi penetrereing så at sige skubber energien i gang. Måske kan rammen sættes, så den sensuelle får rigtig god tid til at blive varmet op, og den oplevelse af at blive rummet kan få vedkommende til at blive mere sensuelt opstemt og mere klar til en partner, som gerne vil have lidt leg med ind over. 

Vi har forskellige præferencer, og pointen er, at det seksuelle landskab er stort, og nogle gange er det kun en lille del af landskabet, vi opdager på grund af vaner, der er skabt over tid, og en indstilling, der siger: Jamen, sådan er jeg bare. Dermed lukker vi af for at undersøge, hvordan de forskellige sex sprog kan tale sammen og blive hinandens medspillere i stedet for modspillere. 

Hvis vi i stedet for flytter os i lidt væk fra den der “sådan er jeg indstilling” og vedbliver at være nysgerrig, vil det typisk også vise sig, at seksualiteten forandrer sig undervejs i livet. Det er ikke kun alder, der påvirker seksualiteten – det er ligeså meget graden af åbenhed og nysgerrighed, der gør det. 

Så spørgsmålet er, hvordan vi kan begynde at møde hinanden igen på en måde, hvor vi ikke skal gøre noget ved hinandens kerneseksualitet (for så bliver det tungt), men med indstillingen: Jeg har min kerne, og du har din, så vi nu vil prøve at forstå hinandens kerner.

Og seksualiteten kan sagtens skifte. Men det kræver nok ret meget vågenhed. For det kræver vågenhed at skifte vaner. Eller overhovedet opdage sine vaner.

Hvis jeg aldrig får noget til min kerne vil jeg mangle noget, og der vil være noget der ikke bliver opfyldt, så at opdage og undersøge hvad kernen er, er vigtigt.

Men måske behøver et par ikke at gå fra hinanden, fordi kernen i deres seksualtiet er forskellig. Måske kan de i stedet bruge det til at blive mere bevidste om sig selv og hinanden og undersøge mulighederne i et fælles seksuelt landskab. 

Foto: Bo Krüger


En tantramassørs bekendelser

En tantramassørs bekendelser

Det er som om, der bliver prikket hul på en boble. ”De andre har det ligesom mig boblen. ”Jeg elsker at invitere mennesker til at møde sig selv. Deres følelser, deres lyst, deres skam. Opdage kroppens sprog og naturligheden. Sådan lidt tilbage til Adam og Eva. Inden slangen altså.

Jeg har ikke haft det nemt med min krop. Forskellige størrelse bryster fordi jeg er født uden den højre brystmuskel og med en let forkrøblet højrehånd, som er adskillige centimeter kortere end den venstre. Var det min skyld? Nej, jeg blev jo født sådan. Skammede jeg mig alligevel? Ja, det gjorde jeg.

Tilbage til boblen. Mig der synes, det er fedt at være nøgen, bare fordi tøj strammer, og befinder mig godt i vinterbadeklubben sammen med kvinder og mænd. Mig der gerne giver alle, der vil have det, et knus og gerne et langt et. Mig der danser i køkkenet og foran spejlet, mens jeg flirter med mig selv. Uskyldige måder at være ven med sin krop på, som er fine og ufarlige.

Men seksualiteten er i et Danmark, der bryster sig af at være frisindet, ikke noget vi taler om. Ikke på den måde. Og da slet ikke noget vi undersøger med et fremmed menneske i en tryg ramme. Jeg kunne fristes til at sige tager ansvar for. For det er nemlig også mig, der inviterer folk til tantramassage. Inviterer dem til at tillade deres seksuelle energi og deres seksuelle lyst at være som den er. Hæmmet eller fri, bevægelig eller stivnet. Undersøge jaer og nejer og gøre det ædrueligt og opmærksomt. Bevidst. Åbne for hele kroppens sanselighed i stedet for kun at tænde på det, vi ser.

Mit møde med tantramassagen lærte mig at tillade min seksualitet, og det lykkedes mig at slippe ud af min skam over min krop. Min skam over overhovedet at have seksuel lyst. Dernæst skulle jeg forholde mig til, hvordan omverdenen ville reagere på, at jeg begyndte at arbejde som tantramassør. Hvad skulle jeg sige, når jeg blev spurgt, hvad mit job var (og snakker vi nemlig til gengæld en del om i Danmark). Hvad skulle mine børn sige, når de blev spurgt, hvad mor lavede? Hvad skulle min mor sige?

Det gik op for mig, at hvis den del af skammen også skulle slippe sit greb i mig, så var den eneste vej at stå med det, præcis som det var. Skilt på døren. Cvr på virksomheden. Svare ærligt når jeg blev spurgt. Hurtigt lære at mærke, hvornår mennesker var oprigtigt interesserede i at høre nærmere, eller ikke rigtig kom videre efter det typiske: Tantra, er det ikke sådan noget frækt noget? Ikke straks begynde at forklare og forsvare.

Så der har jeg stået nogle år nu. Solidt og ærligt. Og her brister boblen så. For jeg har opdaget, at jeg har lullet mig selv ind i en forestilling om, at andre havde det lige som mig. Jeg fik øje på det, da jeg et i spirituelt miljø ville fortælle om mit arbejde, og opdagede, at det var ikke bare noget, man gjorde. At der var frygt for om det blev for meget for folk. Al den krop og al den sanselighed. Ville folk igen tro, det handlede om fræk sex. Miljøer, hvor jeg tænkte, det var det mest naturlige i verden at tale om tantra. For tantramassagen er jo porten mod enhed. Følelsen af at være ok, som jeg er. Krop mod krop, Hjerte mod hjerte, Sjæl mod sjæl. Elske sig selv som man er. Uanset. Og hvem vil ikke det?

Så derfor taler jeg fra et nyt sted nu. Nu ved jeg godt, at andre har det ikke som mig. Og det er ærlig talt en nyttig viden at have. Særligt når man har noget på hjerte, som man gerne vil formidle. Jeg synes, vi skal tillade os at tale om kroppen, om sex, om sanselighed, om lyst. Og om ulyst – for jeg er ikke interesseret i at gøre nogen forkerte, og ulyst er almindelig kendt. Jeg har ingen ide om, at andre skal gøre det samme som mig. Men jeg har et ønske om, at vi kan være åbne om det – og lære vores unge mennesker at tale om det.

Så jeg vil gerne fortælle om mit arbejde. Om hvordan mennesker bevidst og opmærksomt og med stor seriøsitet – og ofte med stor nervøsitet – møder sig selv. H. på 31, som aldrig har haft sex, og ikke rigtig tør, fordi kropsskammen er for stor, og fordi det bare aldrig rigtig blev, og nu er det ligesom blevet lidt svært. Om K. som har kæmpet med fertilitetsproblemer og ikke længere mærker lyst. Om C. der tænker, at måske er der mere til ham her på falderebet som 70-årig. Om T. på 62, som aldrig har fået en orgasme og L. som føler, han er for optaget af seksuelle fantasier og gerne vil slippe hovedet og ned i kroppen. Og K. som sammen med mig finder ud af, at det netop er fantasierne, han har brug for at leve ud, men at det ikke er hos mig, det skal ske. Om A. som klæder sig i kvindetøj, selvom han er en mand, og som endelig finder et sted, hvor han kan fordybe sig i det feminine i sig selv. Om mange mænd, som føler de skal præstere. I jobbet og over for kæresten. Om kvinder som vil lære at tage ansvar for deres lyst og holde op med at forvente, at manden gør det.

Intet kan fikses og intet kan bestilles i en tantramassage. Det er tantraens væsen, at den er fri af mål og krav, men der kan bevidstgøres og undersøges og sættes ord på. Det vil jeg fortælle om. At det ikke er frækt, men inviterer til bevidsthed om sig selv. At det ikke er prostitution, når der ikke er en bestemt ydelse, der kan købes. Som jeg beskrev det en 15-årig dreng, der skrev til mig og bad om hjælp til sin projektopgave i skolen. Selvfølgelig skal vi tale om seksualitet. Også med de unge mennesker. Så det vil jeg gøre fra nu af. Fortælle, invitere til åbenhed og italesætte den kilde, vi alle udspringer af. Livskilden. Seksualiteten. Og vide at det er godt at gå forsigtigt frem, så jeg ikke skubber mennesker væk eller skaber en ny boble omkring mig selv.

Prisændring Tantramassage for mænd

Kære mand, der gerne vil have Tantramassage hos mig. Fra 1.11. stiger min pris på en Tantramassage til 2500,-

Kære kvinde. Jeg vil meget gerne give massage til flere kvinder, fordi jeg mærker, hvor helt igennem skønt det er at arbejde kvinde til kvinde i åbningen af kroppens sanselighed. Derfor fastholder jeg min pris på 2000,- for en massage, hvis du er kvinde.

Lidt om ærgrelse

Lidt om ærgrelse

Jeg vågner op til en solbeskinnet 1. september, og så slår det mig. Har jeg husket at forny mit medlemsskab til Jomsborg badeklub?

Jeg tjekker ind på deres hjemmeside og nej, det har jeg ikke. Nu starter den indre rumlen så. Fuck, det kan ikke passe, jeg tjekker lige igen (og det passer). De har lavet en venteliste, men der er ingen chance før næste sæson.

Det går nok også alligevel, er den næste tanke, sådan lidt et forsøg på at glemme realiteterne. Det er jo næsten ikke til at rumme.

Så kommer det næste: Hvad nu med Ulla og Jørn og Marianne og de andre, jeg skulle hygge mig med dernede hele vinteren? (Hvad går jeg nu glip af?)

Og så: Det er også fordi, det har været et så intenst halvt år, og jeg har haft alt det med ungerne at se til (Og det er også lidt synd for mig).

Min mor dukker nu op i mine tanker: Når min mor på 76 år kan hugge hul i isen og bade om vinteren uden sauna, så kan jeg også. Det virker faktisk i mig at tænke på hende. Hun er sgu så sej. Så det er i virkeligheden sikkert godt nok. Sundt. Og så kan måske begynde at løbe igen. Varmen fra løbeturen er nok til at jeg kan hoppe i. Men må hellere komme igang. Måske skal jeg gøre det i dag.

Det er sådan det er.

Jeg kan mærke, at min meditative praksis hjælper mig, når jeg ender i en ærgrelse som den i dag. Jeg er blevet god til at gå forbi tankerne, emotioner der forstyrrer. Sansninger der irriterer. Bare gå for igen og igen, mens jeg udvider rummet.

Vi står så tit i situationer, hvor vi irriteres og ærgrer os over noget, vi kunne have gjort anderledes. Vi kunne have husket at melde os til, eller vi kunne have huset at melde os fra. Så meget energi lægges i at ærgre sig. Spildt energi ved jeg ikke, om man kan tale om, men negativ energi bliver det i hvert fald tit til. Og det ikke fordi, jeg ikke synes, man skal have lov til at ærgre sig. Mærke irritationen og frustrationen. Men det er da fedt at undgå, at det hægter det sig fast som en historie i fortiden om alt det, der kunne og skulle have været anderledes for i stedet at bevare kontakten til nuet og realiteterne, som de er.

Og lade noget nyt opstå derfra.

Mig og min mor

Hvem møder hvem, og hvad møder du?

Hvem møder hvem, og hvad møder du?

Vores Tantramassage retreats er bygget sådan op, at vi på Grundmodul 1 øver vores Nej. Hvordan sanses et nej, hvordan udtrykkes og modtages et nej. Når tryghed i forhold til nej er etableret, åbnes der automatisk til Ja. Det store Ja, hvor der er bevægelse og udveksling, og hvor grænser i den enkelte opstår naturligt fra øjeblik til øjeblik og slippes igen og igen. Det handler Grundmodul 2 om. 

Det er ikke så enkelt at beskrive, hvordan den bevægelse sker, men jeg gør et lille forsøg her. Mit forsøg tager udgangspunkt i at prøve at beskrive nogle forskellige “møder”, der er indeholdt i et massagemøde. Det er dermed mere en forståelsesramme og en vej end det er en beskrivelse af, hvordan vi konkret arbejder med at lære vores nej og vores ja at kende.

Hvem møder hvem, og hvad møder du?

Fx i et massagemøde på et af vores retreats, hvor du leder mødet

Du møder:

DIG SELV (i mødet med den anden) 

Det betyder, at du sanser dig selv – også når du berører den anden. Det er jo rent faktisk dine nerveender i dine hænder, dine arme, dine ben, dit bryst, ja i hele din hudoverflade, som du sanser. Vender du din opmærksomhed mod netop dét, nyder du nu pludselig også dig selv i mødet med den andens krop. Og du frigør dig fra at skulle præstere noget. Skulle gøre det godt for den anden (og ikke mindst at gøre det rigtigt). Du træder ud af præstation og gøren og ind i væren.

Du møder også:

ET ANDET MENNESKE (og du mærker dig selv i mødet med den anden)

Du har samtidig din opmærksom rettet mod den andens små signaler. Det kan være kroppen, der udtrykker sig med små lyde, bevægelser, suk eller sitren. Måske kommer der sårbarhed, som blot skal rummes med dit nærvær. Den anden er ikke dit projekt. Og det handler ikke om, at du skal møde den andens behov og opfylde dem. At noget er rart for den anden betyder ikke, at så skal hun eller han have mere af det. Opdager du, at du er faldet i den fælde, så bevæger du dig væk fra det. Det handler om nærvær. Din opmærksomhed. Din nænsomhed. 

DET deler du med den anden. 

Når dette er etableret er der mulighed for at I kan møde hinanden i:

MELLEMRUMMET (der hvor I begynder at “danse” sammen og noget nyt opstår)

Du er opmærksom i din egen sansning (og du nyder det), og du er opmærksom på den andens signaler (og du respekterer dem). Den anden nyder at mærke sig selv i de berøringer, der kommer fra dig, og nu begynder en dans måske. En lille invitation fra dig (det kan være et lille klem i en hånd eller en arm i bevægelse) , og den anden begynder at danse med dig. Et lille mellemrum af ingenting (ingen krav, ingen forventninger og ingen forbehold) opstår. 

Det kan beskrives som at gå fra at gøre, hvad du har LYST TIL til at være i KONTAKT MED LYST. 

I kontakt med lyst er der kontakt med helheden. Du er så at sige det hav, der ser sine egne bølger. Og i dette hav er også den anden. I mellemrummet der er der ikke længere noget skel. I er forbundet i opmærksomhed og nærvær. Du er allerede elsket, men du havde glemt det.

Der kan opstå som et lille glimt af at “alt er godt”. Eller det kan strække sig over længere tid i massagen, der udvikler sig til en dans mellem jer, når I slupper kravene til jer selv og til hinanden og nu bare bevæger sig sammen i sanselig kærlig kontakt. 

Bevægelsen går fra fra præstation, krav, behovsopfyldelse og forventninger henimod opmærksomhed, nærvær, kærlighed og livskraft. Med et andet ord kunne man kalde det en meditation eller spiritualitet.

Kærlig hilsen Trine. 

Link til Grundmodul 2 (Fordybelse i Tantramassage) den 6.-8. november 2020https://www.facebook.com/events/2558223811155092/

Link til Grundmodul 1 (Introduktion til Tantramassage) den 29.-31.1 2021
https://www.facebook.com/events/644686499791691/